INSPIRATION/PROJEKT

Emaljskyltar på Gamla Kyrkogården

Byggfabriken fick i uppdrag av Malmö Kyrkogårdsförvaltning att under hösten 2015 göra fyra nya emaljskyltar åt Gamla Kyrkogården i Malmö. Detta för att ersätta de gamla som helt rostat sönder och inte gick att behålla.

FAKTA OM PROJEKTET

 

Specialtillverkning av emaljskyltar efter äldre förlaga för att i kulturminnessyfte ersätta sönderrostade skyltar.

 

Uppdragsgivare: Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Adress: Gamla Kyrkogården, Malmö

År: 2015

 

 

FAKTA OM PROJEKTET

Specialtillverkning av emaljskyltar efter äldre förlaga för att i kulturminnessyfte ersätta sönderrostade skyltar.


Uppdragsgivare: Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Adress: Gamla Kyrkogården, Malmö

År: 2015

En livslängd på sådär en 130 år är bra gjort. Vädrets makter och tidens tand gör till slut att en emaljskylt får små sprickor och krackeleringar på sina mest utsatta områden som i sin tur gör att väta kommer in under emaljen och orsakar att skylten till slut börjar rosta och vittra sönder.

Gamla Kyrkogården

Kyrkogården är viloplats för många av Malmös stora handels -och industrifamiljer från tidigt 1800-tal, då kyrkogården anlades, och som spelade viktiga roller i stadens utveckling. Efternamn som Flensburg, Kockum, Suell och Bager känns igen bland många malmöbor och historieintresserade.

Gravplatser med vita emaljskyltar med svarta bokstäver. Gravplatser med vita emaljskyltar med svarta bokstäver.
Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga
Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga. Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga.

Gamla Kyrkogården är numera kulturmärkt och det pågår ett kontinuerligt arbete med att varsamt renovera och så långt det är möjligt, bevara stenar, staket och annan utsmyckning som tillhör gravplatserna. Det var här Byggfabriken kom in i bilden och nytillverkade i emalj efter de gamla skyltarna på samma vis som originalen.

Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga
Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga. Originalskylt och nytillverkad vit emaljskylt med svart text, exakt efter förlaga.

Om något år hade det inte varit möjligt att tyda texten på originalskylten. Våra emaljskyltar tillverkas för hand i Sverige, alla bokstäver och tecken läggs på manuellt enligt gammal svensk hantverkstradition och äldre förlagor. Just dessa skyltar gjordes även med en lätt böjning för att passa urnornas form.

Emaljskyltar blev vanliga under slutet på 1800-talet. Sedan dess har de varit populära genom sekelskiftet 1900, 1920-talet och funkis, främst för sin levande yta och att de håller sig blanka och fina över tid.

Med varsam hand sattes de fast på gjutjärnsurnan och kommer med all sannolikhet hålla i minst lika många år som de gamla!