RENOVERINGSHJÄLPEN / KAKEL & KLINKER

Att lägga klinker

Byggfabrikens Victorian Floor Tiles är en engelsk klinker av den typ som förr importerades i mängder till Sverige, och lades i fantasifulla eller mindre fantasifulla mönster i såväl hem som offentliga byggnader. Typiskt i trapphus och hallar, men också i forna tiders badrum.

En tät yta, minimala fogar och nästan helt raka kanter gör att du får det klassiska mönstrade, nästan helt släta golvet.

 

Engelska klinker i en mängd nyanser och former som kan kombineras i det oändliga

I vårt sortiment hittar du färdiga kombinationer i flera olika färgsättningar.

Vare sig du ska lägga golvet själv, eller anlita golvläggare, är det viktigt att tänka på att golvet bör läggas lite annorlunda än moderna golv. Särskillt är det fogbredden som ska hållas smal. Minimal fog eller några millimeter är visserligen en smaksak, men för att få gamla tiders känsla ska fogarna vara minimala.

Ett klinkermönster i vitt, grått och grönt med lösa bitar och fix håller på att läggas i ett mönster på diagonalen. Ett klinkermönster i vitt, grått och grönt med lösa bitar och fix håller på att läggas i ett mönster på diagonalen.

Tre viktiga punkter när du lägger Victorian Floor Tiles

  1. Se till att underlaget är slätt.
    Plattorna ska ligga tätt och har ganska skarpa kanter, därför är det viktigt att plattornas kanter är jämna i förhållande till varandra.

  2. Rita upp hur golvet ska se ut.
    Justera ritningen så att klinkern är bra placerad på ytan. Du vill inte behöva skära alltför tunna bitar i kanterna.
  3. Rita ut hur plattorna ska ligga på golvet.
    Rita ut ram, kolla diagonaler så att måtten är vinkelräta och rita ut stödlinjer på golvet med vattenfast tushpenna så att du håller dig inom ramarna. I bland kan en fog bli aningen smalare, ibland aningen bredare för att kompensera i läggningen.

 

Klinkermönstret funkis med ljusbruna och svarta kvadratiska plattor placerade som ett rutmönster. Klinkermönstret funkis med ljusbruna och svarta kvadratiska plattor placerade som ett rutmönster.

Lägga klinkergolv – så gör du

Förberedelser

Här ville vi ha ett golv som andades gamla tider i ett sent 1920-talsbadrum, och valde mönstret Funkis i kulörerna Svart och Old London. Runt rutmönstret kommer vi att lägga en helt svart ram. Eftersom ytan är ganska liten och underlaget slätt gav vi oss med viss bävan på att lägga golvet själva. För att få tillräckligt smala fogar räknade vi med 1,5 mm fog. Tillräckligt smalt för att ge tunna fina fogar, men brett nog att kompensera för viss storleksvariation i plattorna.

Klinkerläggning: två rader har lagts intill varandra på fixet. Klinkerläggning: två rader har lagts intill varandra på fixet.

Dags att sätta igång

En laddning fix blandas och den tandade spackeln tas fram. För att kunna lägga plattorna med precision lade vi rader med två plattors bredd i taget, bredde ut fix och efterdrog med den tandade spackeln. Plattorna läggs tätt med minimal fog. Det gäller att se till att du håller sig inom de uppritade ramarna.

Ett rutigt klinkermönster håller på att läggas. Ett rutigt klinkermönster håller på att läggas.

Läggningen fortsätter i vinkel in mot rummet.

Två klinkerplattor har skurits för att kunna ligga runt ett avloppsrör. Två klinkerplattor har skurits för att kunna ligga runt ett avloppsrör.

Snart färdigt

Runt hela rutmönstret ligger en ram av bara svarta plattor. I de flesta rum skiljer sig vinklarna åt litegrand. Ramen används då för att justera detta så att mönsterbilden kan hållas rätvinklig.

Vissa bitar, runt rör t.ex, får specialsågas.

Lagt klinkergolv med anpassning för avlopp. Lagt klinkergolv med anpassning för avlopp.

Foga

När golvet väl är lagt är det dags för fogning. Detta är den lätta biten! Se till att fogarna är rena från fixbruk innan det löst blandade fogbruket breds ut på golvet. Ha en blöt svamp till hands för att se till att plattorna är våta, då minskar risken att du får fläckar från fogen.

För fogen fram och tillbaka diagonalt över golvet med en fogskrapa så att alla fogar fylls. Torka bort överflödigt fogbruk och gå över fogarna med en blöt svamp eller trasa för att få dem jämna och fina. Golvet ska vara helt rent när du är färdig.

Var noga med fogarna, slarvigt utjämnade fogar drar ner intrycket på hela golvet.

Rutigt klinkergolv med svart ram. Rutigt klinkergolv med svart ram.

Färdigt golv!

Klinkermönster York av svarta och vita plattor med en omslutande ram av mindre svarta och vita plattor. Klinkermönster York av svarta och vita plattor med en omslutande ram av mindre svarta och vita plattor.
Klinkermönster Flensburg med stora svarta och gröna plattor lagda på diagonalen. Klinkermönster Flensburg med stora svarta och gröna plattor lagda på diagonalen.
Klinkermönster Flensburg av vita och gröna kvadrater med bård i grönt och ram i vitt. Klinkermönster Flensburg av vita och gröna kvadrater med bård i grönt och ram i vitt.