Medgivande till bildpublicering i sociala medier

Ingen blir gladare än vi över att se våra kunders bilder i sociala medier, och vi tror på att delad glädje är mångdubbel glädje. Därför delar vi gärna våra kunder bilder i våra sociala medier och på vår hemsida.

Svarar du #jaByggfabriken på en bild som du delar på Instagram, eller i andra kanaler, godkänner du följande:

Du tillhandahåller Byggfabriken Sverige AB, organisationsnummer 556595-1059, en icke-exklusiv, royalty-fri licens att använda din bild i vår marknadsföring och/eller kommunikation, helt fritt. Du ger oss rätten att retuschera, distribuera, ändra och redigera din bild. Framförallt ger du Byggfabriken samtycke att använda bilden, även om du kan identifieras, för marknadsföring och/eller reklamändamål, enligt svensk lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet som du har taggat med #jaByggfabriken och att du har tillstånd från eventuella personer som syns på bilderna. Dessutom intygar du att du är en person (inte ett företag), att du är minst 18 år eller har dina vårdnadshavares samtycke och att Byggfabrikens användning av din bild inte bryter mot några lagar, regler eller tredjepartsavtal.

 

Du frigör Byggfabriken från alla skyldigheter att betala dig för användningen av din bild. Du befriar och godkänner att Byggfabriken och alla personer som agerar för Byggfabriken från alla anspråk (inklusive fodringar från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med ovan nämnda användning av den beskrivna bilden.

Svensk lag styr dessa allmänna villkor, där eventuella rättsliga dispyter som baseras på dessa löses av rättsliga instanser.

Om du vill återkalla ditt samtycke för att Byggfabriken delar din bild, kontaktar du oss på marknad@byggfabriken.com.

Syftet med att dela din bild är att skapa inspiration för alla som är intresserade av Byggfabriken och Byggnadsvård. Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra villkor och regler på marknad@byggfabriken.com.

Kortfattat: Vi gillar din bild, du låter oss visa den för andra, utan kostnad eller förpliktelser!