Integritetspolicy – Byggfabriken AB

Behandling av personuppgifter på Byggfabriken AB (2023-06-19)

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy, välkommen att kontakta oss på info@byggfabriken.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på byggfabriken.se och via e-post (ifall du har angivit en e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Byggfabriken AB (org. nr 556595-1059) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. 

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNING/KÖP ONLINE
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS:

Leverans av din beställning (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). 
Identifikation och ålderskontroll. 
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna). 
Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

Namn 
Personnummer 
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer) 
Betalningshistorik 
Betalningsinformation 
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress) 

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
 

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA MARKNADSFÖRA OSS OCH VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS:

Vi visar relevanta produktrekommendationer, skickar intressebaserade artiklar. 
Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina/ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar. 
Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post. 
Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event. 
För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. 

Kategorier av personuppgifter

Namn 
Personnummer 
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer) 
Bostadsort 
Köphistorik 

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster. 

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår direktmarknadsföring.  

Är du medlem i Byggfabrikens Kundklubb? Se vidare under rubriken ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i Byggfabrikens Kundklubb och i vilket ändamål?” istället.


ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS:

Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser som vi måste följa enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara. 

Kategorier av personuppgifter

Namn 
Personnummer 
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) 
Betalningshistorik 
Betalningsformation 
Din korrespondens 
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter krävs enligt lag. 

Lagringsperiod

Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om ditt köp i 7 år.
 

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN
BEHANDLING SOM UTFÖRS:

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier) 
Identifiering 
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden

Kategorier av personuppgifter

Namn 
Personnummer 
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) 
Din korrespondens 
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
 

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS:

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler) 
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment 
Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment 
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en sammanfattad nivå med hjälp av avidentifierade eller anonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ.  
För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument

Kategorier av personuppgifter

Ålder 
Kön 
Bostadsort 
Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter. 
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) 
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform) 
Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. 

Lagringsperiod

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 12 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer våra medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig. Även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.


ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA FÖRHINDRA MISSBRUK AV EN TJÄNST ELLER FÖR ATT FÖRHINDRA, FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT MOT FÖRETAGET
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS:

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik)  
Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor  
Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång

Kategorier av personuppgifter

Personnummer 
Videoinspelningar från kamerabevakning i våra butiker 
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) 
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)  
Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund

Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i Byggfabrikens kundklubb och för vilka ändamål?

Som medlem kommer du att få unika förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss för att se till att dina förmåner och erbjudanden anpassas till dig. När du registrerar dig och loggar in som privatperson på vår webbsida blir du automatiskt medlem i vår kundklubb och genom att registrera dig och logga in godkänner du vår integritetspolicy & cookies.
 

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA ADMINISTRERA DITT MEDLEMSKAP
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS:

Säkerställande av din identitet och ålder
Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik
Möjligheten för dig att kunna ha ett kortlöst medlemskap
Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)

Kategorier av personuppgifter

Namn 
Personnummer 
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr) 
Köphistorik 
Betalningshistorik 
Betalningsinformation
Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Laglig grund

Fullgörande av avtalet om medlemskap i Byggfabrikens Kundklubb. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap. 

Lagringsperiod

Till dess att medlemskapet avslutas. 
 

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA HANTERA DINA POÄNG OCH BONUS
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS:

Registrering och beräkning av bonuspoäng baserat på dina köp
Kommunikation kring dina poäng och bonus
Automatisk överföring av bonus till din profil så att du kan använda dessa vid köp

Kategorier av personuppgifter

Namn 
Personnummer (detta används för att kunna erbjuda dig ett kortlöst medlemskap) 
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr) 
Köphistorik

Laglig grund

Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap. 

Lagringsperiod

Till dess att medlemskapet avslutas.

ÄNDAMÅL: FÖR ATT KUNNA HANTERA DINA FÖRMÅNER OCH ERBJUDANDEN
BEHANDLING SOM UTFÖRS:

Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration och inbjudningar till event
Kommunikation med dig kring dina förmåner och erbjudanden
Analyser av de uppgifter vi samlar in för att kunna uppfylla åtagandena i våra medlemsvillkor. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser) gör vi en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden 
För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument

Kategorier av personuppgifter

Namn 
Användarnamn 
Medlemsnummer 
Medlemsnivå 
Födelsedatum 
Kön 
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr) 
Bostadsort 
Köphistorik 
Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) 
Angivna preferenser (t.ex. intressen eller valt betalsätt eller kommunikationskanal) 

Laglig grund

Fullgörande av avtalet om medlemskap i Byggfabrikens kundklubb. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap. 

Lagringsperiod

Till dess att medlemskapet avslutas. 

 
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:  

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 • Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:  
 • Kommunikation för Byggfabrikens Kundklubb.  
  IT-tjänster (Företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).  
  När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
 • Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:  
 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.  
  Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll eller när vi använder företag som hjälper oss i vår marknadsföring kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.  

Vad har du för rättigheter som registrerad?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är och vad de innebär. Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@byggfabriken.com

Din rätt till tillgång och till rättelse

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.  

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns rättsliga förpliktelser eller andra berättigade intressen som gör att vi inte kan radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana rättsliga förpliktelser är krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. När det kommer till våra berättigade intressen kommer vi inte att radera dina personuppgifter om de är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att vi är säkra på att dina uppgifter inte används för några andra ändamål. 

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring i automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte heller behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. 

Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.  

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar). 

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). 

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.  

Vad är cookies och hur använder vi dem? 

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På byggfabriken.se använder vi följande cookies:  

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics). 
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. 

Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt.

Cookies används för att kunna förbättra vår service

Våra cookies används även för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att förbättra den service vi erbjuder våra besökare.

Kan jag blockera användningen av cookies?

Ja, du har själv möjlighet att ändra inställningar för vilka cookies som sätts av oss i din webbläsare:

Ändra Cookie-inställningar

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. 

Vårt dataskyddsombud
Du är också välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@byggfabriken.com.

Klarnas dataskyddspolicy
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt 
Klarnas egen dataskyddsinformation.