RENOVERINGSHJÄLPEN / BESLAG

Montera dörrhandtag – så gör du

Att montera dörrhantag är snabbt fixat om du har det du behöver. På äldre dörrar är hålen anpassade för att fästa beslagen med träskruv. På nytillverkade dörrar är dock hålen ofta anpassade för genomgående skruv och är därför större. Så här monterar du beslag med träskuv – oavsett om du har en gammal eller ny dörr!

De flesta av Byggfabrikens dörrhandtag, rosetter, nyckel- och långskyltar monteras med kullerförsänkt träskruv (medföljer) i dörrens trä. Dörrarnas håltagning kan se ut på två sätt. På äldre dörrar är hålen anpassade för att fästa beslagen med träskruv. På nytillverkade dörrar är dock hålen ofta anpassade för genomgående skruv och är därför större. 

Montera dörrhandag – steg för steg

  • Dörrarnas håltagning kan se ut på två sätt. På en äldre dörr är hålen är anpassade för att fästa beslagen med träskruv. På nytillverkade dörrar är dock hålen ofta anpassade för genomgående skruv och är därför större. Då behöver du först förminska hålen med nyckelhålsinsatser. Om du monterar dörrhandtag med långskylt behövs inte nyckelhålsinsatserna då långskylten täcker de stora hålen och skruvas i hörnen.
  • Nyckelhålsinsatserna säljs i par, och eftersom insatsen ska sättas i på båda sidor dörren behövs två par till en normal dörr med handtag och nyckelskylt eller wc-vred. Stryk lite trälim på nyckelhålsinsaterna och knacka in dem försiktigt så att de hamnar slätt mot träet. Låt torka och dörren är redo för handtagsmontering!
  •  Lossa den ena stoppskruven på undersidan av dörrhandtaget med den medföljande insexnyckeln och dra isär delarna.
  • Trä på rosetten, för in dörrhandtaget med roddarpinnen på genom låskistan och trä på rosetten och handtagsdelen på andra sidan dörren.
  • Markera hålen för att förborra för skruven.
Hål borras i dörrbladet och en förnicklad rosett sötts på plats. Hål borras i dörrbladet och en förnicklad rosett sötts på plats.
  • Håll nyckelskylten eller wc-vredet på sin rätta plats och markera för hålen även här.
  • Förborra hålen med ett borr som är max 2 mm ø.

Tips!

Byter du dörrhandtag på en gammal dörr och de befintliga skruvhålen är för stora? Plugga igen hålen med avbrutna tändstickor och trälim, låt torka och dörren är redo för nya hål!

 

Trycke Rand delas på och träs genom dörrbladet från varsin sida. Trycke Rand delas på och träs genom dörrbladet från varsin sida.
  •  Skruva fast rosett och nyckelskylt med de medföljande skruvarna.

 

Trycke Rand delas på och träs genom dörrbladet från varsin sida. Trycke Rand delas på och träs genom dörrbladet från varsin sida.
  • Montera greppet genom låsskistan med stoppskruven nedåt. Se till att roddarpinnen bottnar i motstående grepp och att greppet sitter snyggt mot rosetten.
  • Spänn stoppskruvarna med den medföljande insexnyckeln.

Tänk på!

Monterar du ett funkisdörrhandtag finns ingen stoppskruv, utan en stoppsprint som trycks ner i det genomgående sprinthålet. Stoppsprinten är lätt konad och sätts i med den smalaste delen nedåt.

Klart!

Hade du tänkt att måla dörren också? Gör det då innan du sätter dit beslagen.

Ett skruvstift dras åt för att hålla trycket på plats. Ett skruvstift dras åt för att hålla trycket på plats.

Felsökning

Sitter handtaget löst eller kanske slokar? På en del gamla låsskistor är hålet (roddaren) för roddarpinnen aningens större än dagens standard. Då trär du en bussning på roddarpinnen. Med bussningen passar en 8 mm roddarpinne i ett lås med 3/8” (9 mm) roddare.

Slokar dörrhandtaget är det troligen roddarfjädern inuti låsskistan som är uttänjd eller trasig. I vissa låskistor går roddarfjädern att byta genom att lägga låsskistan plant på ett bord, lossa skruvarna, öppna låskistan och byta ut roddarfjäden. En del låskistor är nitade samman och kan därför inte öppnas. Då måste du byta låsskistan mot en ny.

Ett skruvstift dras åt för att hålla trycket på plats. Ett skruvstift dras åt för att hålla trycket på plats.
Ett förnicklat dörrhandtag med svart trägrepp hänger nedåt istället för att sitta rakt horisontellt. Vit spegeldörr mot tapet med bladmönster. Ett förnicklat dörrhandtag med svart trägrepp hänger nedåt istället för att sitta rakt horisontellt. Vit spegeldörr mot tapet med bladmönster.

 

Sitter handtaget löst eller slokar?

En del gamla låsskistor är hålet (roddaren) för roddarpinnen aningens större än dagens standard vilket resulterar i att handtaget glappar. Då kan du trä en bussning på roddarpinnen. Med bussningen passar en 8 mm roddarpinne i ett lås med 3/8” (9 mm) roddare.

Slokar dörrhandtaget är det troligen roddarfjädern inuti låsskistan som är uttänjd eller trasig. I vissa låskistor går roddarfjädern att byta genom att lägga låsskistan plant på ett bord, lossa skruvarna, öppna låskistan och byta ut roddarfjäden. En del låskistor är nitade samman och kan därför inte öppnas. Då måste du byta låsskistan mot en ny.