RENOVERINGSHJÄLPEN / EL & BELYSNING

IP-klass i våtutrymme

I badrum och andra rum med vattenarmatur måste du ta hänsyn till de så kallde IP-zonerna. Belysning och elektriska apparater märks med en kapslingsklass, IP-klass, för att ange graden av skydd mot vatten och damm. Våtutrymmen delas in i tre zoner där varje zon har en lägsta IP-klass som får lov att användas.

 

Ritning över zonerna för IP-klass i badrum. Ritning över zonerna för IP-klass i badrum.

Var noga med säkerheten

OBS! Hör alltid med din elektriker vad som gäller och läs på elsäkerhetsverkets hemsida innan du monterar el i våtutrymmen.

Numera är det tillåtet med IP-klassning 20 på lampor som placeras minst 225 cm över golv. Våra badrumslampor och de flesta lampor med porslinssockel går därför att använda som takbelysning i badrum med tillräcklig takhöjd.


Zon 0

Den invändiga delen av ett badkar och golvytan av en dusch samt 10 cm upp på väggen. Kräver helt vattentät armatur i klass IP 67 och max 12V.

Zon 1

Utrymmet ovanför bad- eller duschkar, upp till 225 cm på väggen och 60 cm utanför bad- eller duschkar. 60 cm över vattenarmatur, t.ex. tvättställsblandare. Kräver IP 44.

Zon 2

Allt utanför zon 1 i våtrummet och ovanför 225 cm. Kräver IP 21.

Armatur som är placerad lägst 150 cm över golv, får ha kapslingklass IP 21, annars gäller IP 24.

Zon X

Belysning minst 225 cm över golv. Kräver IP 20.

IP-klass


Första siffran beskriver åtkomlighet


0: Inget skydd.

1: Petskyddad mot föremål större än 50 mm.

2: Petskyddad mot föremål större än 12 mm.

3: Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.

4: Petskyddad mot föremål större än 1 mm.

5: Dammskyddad

6: Dammtät

Andra siffran beskriver täthet


0: Inget skydd.

1: Skyddad mot droppande vatten.

2: Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.

3: Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.

4: Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

5: Skyddad mot spolande vatten från munstycke.

6: Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).

7: Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.

8: Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.

 

Konsultera alltid din elektriker kring vad som gäller i just ditt fall innan du börjar.