RENOVERINGSHJÄLPEN / FÄRG & YTBEHANDLING

Om linolja & linoljefärg

Lin var länge en av våra viktigaste råvaror för att framställa både textilier och material för underhåll och ytbehandling både inomhus och utomhus. Linoljan utgör basen i nästan all ytbehandling i vårt sortiment och är samtidigt bindemedlet i linoljefärg.

Linolja

Linolja är en torkande olja. Det innebär att du kan använda den som ett skyddande ytskilt på exempelvis trä. Linoljan har  väldigt god impregeneringsförmåga i trä. Därmed både skyddar den ytan och ger ett bra rötskydd där det behövs.

En annan fin egenskap med linoljan är att den kan släppa igenom fukt. Det betyder att det underliggande virket utan problem kan torka igen efter att det blivit fuktigt.

Varm- eller kallpressad

Linolja framställs av linfrö vilka pressas antingen uppvärmt eller kallt, därav varm- eller kallpressad linolja. En kallpressad olja är ljus och ren vilket är ett kännetecken på en hög kvalitet med mindre risk för skadeangrepp på oljat virke. Genom uppvärmning får man ut mer olja av fröna men samtidigt vissa föroreningar vilket ger oljan en mörkare färgton.

Linoljan i sin rena form är en så kallad rå linolja. En rå linolja har mycket god inträngningsförmåga i trä och rekommenderas till impregnering av virke utomhus.

Kokt

Kokt linolja är något mer trögflytande men har en kortare torktid då oxideringen är påbörjad genom syretillsättning (vilket dock ej innebär att oljan kokas). Kokt linolja passar utmärkt till ytbehandling av virke som används inomhus. Kokt linolja används även som bindemedel till linoljefärg.

Fönster målat med linoljefärg i kulören Degebergagrön. Fönster målat med linoljefärg i kulören Degebergagrön.

Linoljefärg

Linoljefärg består av bindemedlet kokt linolja samt pigment. Mängden färgpigment är i linoljefärg högre än i andra färgtyper, den tunnflytande linoljan gör det möjligt att bära mycket pigment. Det innebär att linoljefärgen blir mycket högtäckande. 

Linoljefärg har mycket hög torrhalt, 100%. Torrhalten beskriver hur stor andel av färgen som torkar och därmed inte avdunstar. Den höga torrhalten medför att det är mycket viktigt att stryka tunna lager av färgen eftersom det inte sker någon avdunstning av outspädd linoljefärg.

Linoljefärg som påförs i tunna skikt framhäver underlagets karaktär bättre än andra mer filmbildande färgtyper. En linoljefärgsmålad yta har en mycket fin lyster och framhäver underlagets karaktär genom det tunna färgskiktet. En nymålad yta inomhus är blank men mattas något med tiden till en halvmatt glans. Nermattningen sker snabbast i söderläge där solen bryter ned linoljan, när färgen mattas ljusnar den vilket syns tydligast på mörka kulörer. Utomhus, där färgen är utsatt för väder och vind, mattas glansen något snabbare och kan till slut krita. Det innebär att oljan, som är färgens bindemedel, har tvättats ur från ytan och pigmenten sitter löst på ytan. En målad yta som börjat krita kan du enkelt förstärka genom att stryka på kokt linolja. När oljan har torkat återfår färgen sin ursprungliga kulör och lyster. Oljan har en god inträngning i trä i jämförelse med alkyd- och latexfärger och ger därmed en konserverande och skyddande verkan.

Måttbyggt kök målat med linoljefärg i kulören Vetegrå. Måttbyggt kök målat med linoljefärg i kulören Vetegrå.
Port till flerfamiljshus målad med grön linoljefärg. Port till flerfamiljshus målad med grön linoljefärg.

En linoljefärg ska strykas i tunna lager

Det finns olika orsaker till varför det är så viktigt att stryka tunna färgskikt och varje orsak belyser linoljefärgens fina egenskaper till byggnadsmåleri. Traditionellt målas linoljefärg på trä, metall och puts.

  • Linoljefärg har extremt hög torrhalt. Med torrhalt avses hur mycket av en färg som finns kvar på ytan när färgen har torkat och alla eventuella lösnings- och spädningsmedel har avdunstat. En äkta linoljefärg innehåller endast linolja och pigment så därmed är torrhalten på färgen 100%.
  • En bra linoljefärg innehåller mycket pigment; håll en burk linoljefärg i handen och känn vikten. Den höga andelen pigment gör att färgen är mycket högtäckande, du behöver därmed inte stryka tjocka lager.
  • Flera tunna färglager är mer slittåliga än ett tjockt lager, den målade ytan tål stötar och slag bättre och är mer följsamt med underlagets rörelser.
  • Tjocka färglager riskerar att rynka sig när den torkar. Det beror på att linoljan tar upp syre när den torkar vilket gör att färgen ”växer” på ytan och kan då rynka sig.
  • Torktiden förbättras avsevärt med tunna färgskikt.

Underhåll av tidigare målad yta

  • Tvätta först ytan noga.
  • För på kokt linolja med en trasa i tunna skikt.
  • Torka bort överflödig olja efter ca 30 min.

OBS! Dränk trasan i vatten efter användning, annars riskerar den att självantändning!

Tre femlitersdunkar kokt linolja. Tre femlitersdunkar kokt linolja.

 

Med eller utan lösningsmedel?

I Byggfabrikens sortiment hittar du oljor med eller utan lösningsmedel.

Lösningsmedel löser hartser som efter avdunstning ger en hår yta. Det förbättrar också produktens inträngningsförmåga och påskyndar torktiden.