STIL- & ARKITEKTURHISTORIA

Karin Larsson – en inredningspionjär

Lilla Hyttnäs i Sundborn, utanför Falun står för en av de allra starkaste förebilderna till ett förhållningssätt till hemmet som liknar det vi har idag, tankar om vad som är god smak och vad som kännetecknar ett lyckat hem. Konstnärsparet Karin och Carl Larsson var superkändisar både genom sitt konstnärsskap och sitt sätt att leva, på många sätt långt före sin tid, och många var de både svenska och utländska gäster som kom för att besöka dem i deras unika konstnärshem, ett av Sveriges mest omtalade.

Huvudingången till Lilla Hyttnäs. Huvudingången till Lilla Hyttnäs.
Lilla Hyttnäs som det ser ut idag. Bild: Holger Ellgaard

Ett hem som inspirerar än idag

Det Larssonska hemmet låg helt rätt i tiden, i brytningstiden mellan det gamla med tunga textilier, ett överanvändande av ornament och mörk murrighet och det ljusa, rena. Arbetarklassen uppmanades, med Ellen Key i spetsen, att värna om det vackra omkring sig för att öka livsglädje och välbefinnande. Om en Ellen Key kan du läsa här. Under denna tid var levnadsstandarden i Sverige undermålig, både på landet och i städerna, och stora mängder människor utvandrade för att skapa sig ett bätre liv. Folk levde på många ställen i smuts och misär och trångboddheten i städerna var mycket hög och klyftorna mellan fattiga och rika var stora.

Familjen Larsson flyttar till Lilla Hyttnäs

Lilla Hyttnäs i Sundborn blevr familjens permanenta hem 1901. I snabb följd fick de 8 barn som växte upp i huset som i sin tur byggdes om och ut ett flertal gånger för att passa den växande familjen och dess behov. Fram till 1912 byggdes huset om och till i ett antal omgångar och fick sin karaktäristiska stil. Byggnadsetapperna syns som årsringar på husets fasader där helt olika stilar samsas. Fasader med stående panel ligger intill en del av en faluröd stockstuga, som i sin tur gränsar till en putsad fasad. Färgerna vit, rött och grönt dominerar och håller ihop de olika stilarna och tillbyggnaderna.

Ett målat portträtt av Karin som sitter och läser vid köksbordet. Målad av Carl larsson. Ett målat portträtt av Karin som sitter och läser vid köksbordet. Målad av Carl larsson.
Karin Larsson försjunken i en bok i köket avbildad av sin man. Bild: carllarsson.se

Karins inredningsfilosofi

När det gäller hemmets utformning så är det Karin som ska ha äran för att ha satt prägel både på familjens hem och på hur vi ser på våra hem idag och hur man skapar en trivsam vardag med en personlig stil. Det fanns en uttänkt plan och en röd tråd som hon lät löpa genom hemmets alla rum samtidigt som hon ständigt lät hemmet utvecklas i takt med att nya behov uppstod eller inspirationen slog till. Hon skapade ett djärvt inrett hem med mycket färg, ljus och luft och där familjen och barnen tilläts ta stor plats. Men det är inte förrän på senare år som hon har rönt det erkännande hon faktiskt förtjänar. Först i samband med en utställning på Victoria & Albert Museum i London 1997 blev hon uppmärksammad för sin roll i skapandet av Lilla Hyttnäs.

Karin lade ner sitt eget måleri i samband med födelsen av parets första barn och ägnade sig efter detta helt åt hemmet och barnen. Hon var även en utmärkt textilkonstnär. I arbetet med hemmet såg hon till att få utlopp för sin kreativitet och sitt egensinniga nyskapande, det var exempelvis hon som formgav de nya möblerna, vävde tyger och gobelänger, valde kulörer och ledde alla byggprojekt.

 

Köket på Lilla Hyttnäs med röda stolaroch kökssoffa. Köket på Lilla Hyttnäs med röda stolaroch kökssoffa.
Köket på Lilla Hyttnäs. Bild: Per Myrehed

Ett hem för familjen

Alla familjens måltider intogs gemensamt och var ett tillfälle för familjen att umgås. Karin har ett till synes lustfyllt förhållande till hemmet och sitt skapande i det. Möblerna i matsalen målades om i omgångar och det går att se spår av andra tidigare kulörer. Gobelängen bakom soffan är vävd av Karin och duken på bordet heter Släktträdet där Karin har broderat runda symboler som representerar de sju barnen i familjen Larsson. Trädet med trekantiga symboler sägs gälla släkten bakåt i tiden.

I Byggfabrikens julsortiment finns en variant av denna duk där vi har låtit trycka en omarbetad version av Släktträdet på en julgransmatta i juteväv, den har fått namnet Karin Larsson.

Ur vårt sortiment i samarbete med Carl Larssongården

Salong och vävrum med grönmålade stolar längs väggen. Salong och vävrum med grönmålade stolar längs väggen.
På podiet till höger syns Karins vävstol, placerad så att hon kunde sitta och väva och samtidigt ha uppsikt över barnen ute i trädgården. Bild: carllarsson.se

Ett hem i ständig förändring

Karin skapade sin egen stil på Lilla Hyttnäs och lånade influenser både av nationalromantiken och Arts and Crafts-rörelsens inredningsidéer. Både hon och Carl vara väl insatta i Arts & Carfts-rörelsen och William Morris´ tankar om formgivning, hantverk och arkitektur. Du kan läsa mer om Arts & Crafts-rörelsen här. Dominerande var enkla möbler och klara färger, vilket ansågs mycket djärvt och okonventionellt och stod i kontrast till samtida borgerliga stilideal med tunga, mörka inredningar fulla med textilier, prydnader och antikviteter och tillbakablickande.

Barnen fick ta plats och var tillåtna i hemmets alla rum, något som kommer till uttryck i Carl Larssons målade skildringar av deras hem och liv. Mest känt är ”Ett hem” från 1899. Hemmet utformades praktiskt för barnens skull. Rummen möblerades inte statiskt utan var tänkta att kunna möbleras om efter behov. Inga av dåtidens industriellt framställda möbler och pinnstolar syns heller till. Istället är det gamla möbler som målats om. Att måla om möbler i rött, grönt eller vitt kom på modet under inflytande av Carl Larssons avbildningar av familjens hem.

Vy över rum. Vy över rum.
Bild: carllarsson.se
Målning av Carl Larsson. Målning av Carl Larsson.
Bild: carllarsson.se

 

Karin och Carls konstnärskap levde i symbios med varandra – hon skapade hemmet som han avbildade och hon agerade både musa och kritiker av hans måleri. Tillsammans skapade de motiven som har kommit att prägla bilden och idén av det svenska hemmet och som älskas världen över. De skapade medvetet medelklasstadsbons dröm om det hälsosamma lantlivet där vardagen var lika betydelsefull som fest.

Carl Larssongården och framtiden

Hemmet i Sundborn hade stark påverkan på hur hemmen utformades efter andra världskriget och man tittade mycket på de praktiska lösningar och idéer som hemmet innehöll. 1969 blev det tillåtet att fritt reproducera Carl Larssons bilder vilket gjorde att utbudet under en tid blev något blev, speciellt under 1990-talet.

Nu, några år senare ser många nya kvalitéer och tar nya intryck och låter sig uppslukas och fascineras av det hem Carl och Karin Larsson skapade för mer än hundra år sedan och kanske ser vi det med nya ögon och perspektiv!

Matsalen med hylla Matsalen längs väggen. Matsalen med hylla Matsalen längs väggen.
Bild: carllarsson.se

 

Byggfabriken + Carl Larssongården

På Carl Larssongården har vi hittat flera förlagor till produkter som vi har tagit fram i samarbete med Carl Larsson-gården. Produkterna finns att hitta i både Byggfabrikens och Carl Larsson-gårdens sortiment och innefattar allt från krokar, kammarlås, hyllplan konsoler till en hel kulörserie med färger upplockade på gården. I bild syns en hylla i nationalromantisk stil som är förlaga till hylla Matsalen.

Trappa i entrén till gården med krokar i mässing på kanten av trappan. Trappa i entrén till gården med krokar i mässing på kanten av trappan.
Bild: carllarsson.se

Kroken Lilla Hyttnäs har namn efter förlagan från Carl och Karin Larssons hem. Carl och Karin fick 8 barn. Vid trappan i hallen på Lilla Hyttnäs sitter en krok för varje barn.  Kroken är framtagen i ett samarbete mellan Byggfabriken och Carl Larsson-gården och finns i obehandlad och förnicklad mässing.

Målning föreställande Karin Larssons skrivhörna med pelargonhylla i bakgrunden. Målning föreställande Karin Larssons skrivhörna med pelargonhylla i bakgrunden.
Bild: carllarsson.se

En pelargonhylla för allt du har kärt

Förlagan till pelargonhyllan finns i Karin och Carl Larssons hem Lilla Hyttnäs i Sundborn. Till skillnad från förlagan som är golvstående för att placeras framför fönstret, är vår nytolkning något mindre och lägre och är tänkt att placeras direkt i fönstret. Vi har bevarat hantverkskänslan genom en konstruktion med skarvning mellan hyllplanen som ger stabilitet och en hantverksmässig kvalitet.

Pelargonhyllan återfinns i en av Carl Larssons avbildningar av familjen Larssons liv på Lilla Hyttnäs. Målningen heter ”Brevskrivning” och vi ser hyllan i bakgrunden med två yviga pelargoner som klättrar på trappstegen. 

Vår kulörserie med snickerifärg i samarbete med Carl Larssongården

 

 

Kort om Arts & Crafts

Arts & Crafts-rörelsen uppstod  som en motpol mot industrialismen. Den vurmade för hantverk och en personlig stil som visade tydliga spår av handens närvaro istället för det masstillverkade, maskintillverkade. Landsbygden sågs som finare än den smutsiga och trångbodda stadsmiljön.

Rörelsen förespråkade äkta material, traditionellt hantverk och enkla former och att allt i ett hem bör vara vackert annars ska det inte finnas där.

Arts & Crafts-rörelsen lade grunden till många följande stilepoker.