Sociala medier & samarbeten

Om dig

Du kanske har ett renoveringsprojekt i form av äldre lägenhet eller hus, ett genomgående tema, budskap och profil som gör att vi ser potential till ett gott samarbete. Vi ser gärna att du så långt det är möjligt använder din egen tonalitet tillsammans med ditt bildspråk och visuella identitet. Det viktigaste för oss är inte antalet följare utan att vi matchar i värderingar och att innehåll och bildspråk passar de behov vi har för tillfället. Beroende på typ av samarbete kan vi komma att ha förslag på innehåll i form av ord eller begrepp som vi gärna ser att du får med.
Vi föredrar verkliga projekt som är pågående eller i uppstartsfasen när det kommer till våra samarbeten. Att jobba med riktiga miljöer går i linje med våra tankar om hållbarhet och genuinitet. Har du dessutom ett konkret förslag på typ av samarbete och innehåll blir vi alltid glada.

Om oss

Modern byggnadsvård handlar för oss på Byggfabriken om att bevara husets, eller lägen-
hetens, själ. Att ta tillvara på de kvalitéer som finns i gamla byggnader som stått pall över generationer. Vår vision är att modernisera byggnadsvården och göra den mer tillgänglig för alla. Vi vill uppmuntra och peppa våra följare istället för att använda pekpinnar. Vi vill vara generösa med vår kunskap, det är något vi finner en glädje i.
Vi kombinerar traditionella tillverkningsmetoder med moderna lösningar och kvalitet över tid. Traditionella kvalitetsprodukter tillhandahållna på ett modernt sätt helt enkelt. I våra kanaler använder vi oss av en blandning av våra egna bilder kombinerat med våra följares material för att inspirera, uppmuntra och berätta om våra produkter.

Hållbarhet och värderingar

Hållbarhet är något vi strävar efter i alla led från produktion till återvinning. Samtidigt är själva ordet hållbarhet ett ord som inte nödvändigtvis säger så mycket. Vi försöker att undvika att använda oss av detta i kommunikationen utan snarare vara tydliga med vad det är specifikt vi menar är hållbart med produkten eller tillvägagångssättet; på vilket sätt hållbarheten uppnås. Det kan vara att produkten är lokalt producerad, att den håller sig vacker och åldras med värdighet över tid, eller innehåller giftfria eller ekologiska ingredienser.
Vi strävar efter att vara inkluderande och inte använda oss av diskriminerande eller kränkande bilder eller språk i alla våra kanaler.

För att samarbetet ska bli så bra som möjligt

• Informera oss gärna om eventuella övriga samarbeten så att vi kan säkerställa ett bra genomslag för samarbetet.
• Om någonting i samarbetet inte levde upp till dina förväntningar så välkomnar vi alltid input.
• Båda parter fullföljer överenskommelsen och de datum för publicering och leverans vi tillsammans bestämmer samt löpande kommunikation under samarbetets gång.
• Vi ser gärna att vi omnämns även efter samarbetsperioden i sammanhang där våra
sponsrade produkter syns och nämns.

Kontakta oss