STIL- & ARKITEKTURHISTORIA

Funkis – stilhistoria

Under 1930-talet blev funktionalismen det rådande gestaltningsidealet. Den nya tidens samhälle skulle kläs i en egen stildräkt. Funktionalismen hade föregåtts av flera decenniers diskussion om vilket formspråk som skulle användas i det moderna samhället. Mot slutet av 1920-talet hade ett nytt, internationellt gestaltningsideal utvecklats och det genomsyrade såväl byggnader och trädgårdar, som möbler, husgeråd och textilier. Funktionalismen bejakade de möjligheter som gavs med nya byggtekniker och material. 

Det skulle synas att det nu byggdes på ett annat sätt än tidigare. Armerad betong möjliggjorde mer öppna fasader och mer varierade planlösningar, liksom djärvare former på både vertikala och horisontella ytor. Andra nya material var masonit och rostfritt stål.

Materialen och arkitekturen i centrum

En annat, betydelsefullt karaktärsdrag var avståndstagandet från onödiga och påklistrade ornament. Nu skulle man förlita sig på byggnadsmaterialens inneboende egenskaper. Utsmyckningar som stuckatur, kraftigt profilerade snickerier och avbildande mönster, till exempel klassicerande snickeridetaljer eller växtornamentik, var näst intill bannlysta.

Trots avståndstagandet från ornamenten, ville man naturligtvis dekorera. Genom att lägga extra stor omsorg på utformningen av byggnadselementen, fick funktionalismen sitt sparsmakade och balanserade formspråk. Varje detalj och yta detaljstuderades till sin yttersta fulländning. Entrédörrar, smidesräcken, rumsproportioner, ljusknappar, materialmöten, färgytor och trädgårdsväxter – allt skärskådades, för att på bästa sätt bära fram den egna inneboende skönheten, var och en för sig och tillsammans som en helhet.

Grått funkiskök med serveringsgång i bakgrunden i vitt. Grått funkiskök med serveringsgång i bakgrunden i vitt.
Foto: Mittfunkis/@mittfunkis
Garderobssektion från sovrum till kök i funkishem. Garderobssektion från sovrum till kök i funkishem.
Garderobssektion i grått med Ribershusknoppar. Garderobssektion i grått med Ribershusknoppar.
Foto: Essingestråket/@essingestraket

Funktionalismens genombrott

Redan i slutet av 1920-talet hade funktionalismen etablerat sig i Sverige, men presenterades på bred front för svenskarna under sommaren 1930 genom Stockholmsutställningen på Djurgården i Stockholm. Där visades villor och lägenheter, möbler och porslin, liksom bilar och maskiner. Efter den sommaren var funktionalismen en realitet för svenska folket. De första åren var de funktionalistiska idealen stränga och dogmatiska, för att mot slutet av 1930-talet mjukas upp och försiktigt åter förses med ornament, till exempel i form av mjukare former på snickerier och smide samt svagt skönjbara geometriska mönster i gardiner och tapeter.

Vy från funkiskök ut i serveringsgång Vy från funkiskök ut i serveringsgång
Ett vitt måttbyggt Byggfabrikenkök i funkisstil Ett vitt måttbyggt Byggfabrikenkök i funkisstil

Kök

Ett typiskt funkiskök har släta luckor med en lätt rundad profil. Luckorna är överfalsade, vilket innebär att bara ungefär en tredjedel av luckans tjocklek är synlig utifrån. Detta ger en lätt och tunn känsla. Jämför med infällda luckor där luckan ligger i liv med kökets front, eller utanpåliggande luckor där hela luckan sitter utanpå kökskåpen.

Lättarbetade ytor

Funkisköket är praktiskt och har mycket förvaring och fiffiga lösningar. Med funkisköket kom exempelvis de så kallade ”reda”-lådorna, glaslådor för förvaring av torrvaror och kryddor som sitter i en egen liten hylla under överskåpen. Funkisöverskåp har ofta djupskillnader i den över och den undre raden, de undre är grundare för lättare åtkomst.

I senfunkis är det också vanligt med vinklade överskåp, skåp som är djupare överst än nederst. Dessa skåp har skjutluckor som löper i ett spår i stommen.

Bad

Enkla badrum med inbyggt badkar och spegelskåp i plåt var det som gällde. Vitt kakel på vägg och svart/vittrutig klinker på golvet, men även grönt och andra pastellfärger förekommer.

Bevarade originaldetaljer i 30-talshem Bevarade originaldetaljer i 30-talshem
Originaldetaljer i funkislägenhet Originaldetaljer i funkislägenhet

Beslag

Beslag och detaljer är enkla och avskalade. Det betyder inte att detaljrikedom saknas. En vacker form skapas medvetet med linjespel och propotioner, det som verkar självklart är genomtänkt och arbetat till perfektion. Vi har många klassiska funkisbeslag i vårt sortiment. De ”snabel”-formade skåpsbeslagen Malmgården exempelvis var vanliga i många funkiskök. Andra klassiker är dörrhandtagen med bakelithylsa och våra förnicklade funkis-skåpbeslag Friluftsstaden som finns med både rund och rektangulär bottenplatta.