RENOVERINGSHJÄLPEN / FÄRG & YTBEHANDLING

Renovera hemma - måla utan lösningmedel och plast

I ett hem finns främst två typer av målning inomhus. Målning av snickerier såsom lister, fönster och dörrar, kök och fast inredning. Och målning av väggar och tak. Målarfärg kan bestå av bindemedel, pigment, fyllnadsmedel, lösningsmedel och tillsatsmedel. De flesta färger har sina benämningar efter det bindemedel som ingår i färgen. Exempel är alkyd-, latex-, lim-, och linoljefärg. Att hitta bra färger med naturligt innehåll och utan gifter kan vara svårt, men det finns många bra alternativ.

Historia och färgtyper

Snickerier

Fram till 1930-talet målades snickerier och träytor inomhus med linoljefärg. Äkta linoljefärg består enbart av kokt linolja och pigment (läs mer om hur du målar med linoljefärg). I och med andra världskriget blev linoljan en bristvara och det experimenterades med olika ersättningar, bland annat alkyd. På 40-talet blev det vanligt med den typ av färg som idag brukar kallas för oljefärg eller alkydfärg. Alkyd är ett syntetiskt bindemedel, en polyesterharts, och namnet oljefärg kommer från de oljor, syntetiska eller naturliga, som ingår i färgen. Lösningsmedlen i de alkydoljebaserade färgerna är så kallade flyktiga organiska ämnen (VOC). När dessa ämnen når ut i luften bildas marknära ozon som kan vara farligt för både växter och djur. Kraven på hur mycket VOC färg får innehålla har skärps, därför har de flesta färgtillverkare gått över till vattenlöslig alkydfärg. Ofta är de vattenlösliga snickerifärgerna någon slags hybrid mellan alkyd och akrylat, men även de innehåller ofta giftiga ämnen.

Hos oss hittar du traditionella färger som är baserade på naturliga ingredienser.

 

Röd port målad med linoljefärg och belagd med mässingsbeslag. Röd port målad med linoljefärg och belagd med mässingsbeslag.
Kök i sekelskiftesstil målat med linoljefärg i kulör Vetegrå. Kök i sekelskiftesstil målat med linoljefärg i kulör Vetegrå.
Måttbyggd köksdel som målats med linoljefärg i kulör Sandgul. Måttbyggd köksdel som målats med linoljefärg i kulör Sandgul.

Linoljefärg

Linoljefärg består enbart av linolja och pigment.

Auro snickerifärg

Auros snickerifärg består av naturliga oljor, hartser (kåda) och mineraliska pigment. Auro snickerifärg är både ekologisk och fri från giftiga lösningsmedel. Färgkemihandeln säljer nuförtiden vägg- och snickerifärg som miljövänlig, vilket en del förväxlar med ekologisk eller naturlig. Den ’miljövänliga’ färgen består dock av såväl petrokemi, plaster och syntetiska tillsatser som är allt annat än naturliga. Miljövänligheten består i att de lättflyktiga lösningsmedlen plockats bort, inte att produkten är biologiskt nedbrytbar.

Fernissa

Fernissa är en genomskinlig lack som består av oxiderande olja, till exempel kokt linolja eller tungolja, harts och lösningsmedel. Fernissa användes till att lacka golv och panel, ofta med rödbruna pigment för att få en illusion av ädlare trä.

Lack

Lack består traditionellt av olika naturhartser (harts utvinns från kåda) samt ett lösningsmedel, exempelvis terpentin, för att lösa upp hartsen. Pigmenterade eller opigmenterade naturlacker används när du vill ha en hård, lackad yta, som på en båt eller ett golv.

Vardagsrum med svart kökssoffa framför vägg målad med Auro väggfärg i kulör Gråpäron. Vardagsrum med svart kökssoffa framför vägg målad med Auro väggfärg i kulör Gråpäron.
Ett barnrum med säng och sängbord gråmålade med snickerifärg från Auro. Ett barnrum med säng och sängbord gråmålade med snickerifärg från Auro.
Foto: Lisa Petersson/@faggemala
Sovrum med gulmålade väggar i kulören Varmgul från Auro. Sovrum med gulmålade väggar i kulören Varmgul från Auro.

Väggar och tak

Väggar inomhus målades förr med vattenbaserade kalk- och limfärger, eller med emulsionsfärg som exempelvis äggoljetempera. Putsade innertak målades med limfärg. Limfärgen är inte övermålningbar, så ska du måla om ett limfärgsmålat tak med en annan färgtyp måste limfärgen tvättas ner först. På 50-talet blev den nya plastfärgen, även kallad akrylatfärg eller latextfärg populär som tak- och väggfärg och kom så småningom att nästan helt ersätta lim- och emulsionsfärg. Latexfärgen är vattenbaserad och har plast som bindemedel, exempelvis akrylatpolymer eller akrylatsampolymer. Konventionell vattenbaserad färg och akrylatfärg innehåller små, små plastkulor som bildar en film på väggytan. När färgen hälls ut i vasken eller slängs utanför miljöstationer orsakar den att microplaster sprids i våra hav och vattendrag. En stor del av microplasterna i våra hav, över 50%, består av rester från plastfärg. 

Ett grönt blad mot bakgrund av kulören Turkos Patricia från Auro. Ett grönt blad mot bakgrund av kulören Turkos Patricia från Auro.

 

Ekologisk tak- och väggfärg

För tak och vägg finns nuförtiden ekologiska tak- och väggfärger helt utan syntetiska tillsatser. I vårt sortiment har vi ekologisk tak- och väggfärg från Auro med patenterat bindemedel Replebin® som består av alkohol från växter och organiska syror. Valfri kulör blandas fram med mineraliska pigment. Färgen är vattenlöslig utan att innehålla några som helst plaster. Den är dessutom diffusionsöppen vilket innebär att den andas i stället för att bilda en tät hinna på väggen. Det ger en renare inomhusluft och luftfuktigheten blir stabilare. Färgen är helmatt och de mineraliska pigmenter gör att färgen blir djup och skiftar djupt under dagen. Dessutom rollas och penslas den precis som konventionella färger.
Ekologisk väggfärg går bra att måla på ytor som tidigare är målade med en annan färgtyp, med undantag för limfärg (se ovan). Man uppnår då inte samma genomsläpplighet, men får ändå ett ytskikt utan plast och kemi. Läs om hur du målar med ekologisk väggfärg.

Auro tak- och väggfärg är certifierat VOC-fri.